banner
Aktuality

Vysvetlivky k vyúčtovaniu

Vysvetlivky k vyúčtovaniu služieb spojených s užívaním bytu za rok 2016 k stiahnutiu.
25.05.2017 - viac >>

Ceny komodit

Ceny komodít platných od 01.01.2017 podľa jednotlivých dodávateľov.
11.01.2017 - viac >>

Seminár o bývaní a správe bytových domov v Lučenci

Akciová spoločnosť SPOOL zorganizovla pre zákazníkov - zástupcov vlastníkov bytov Seminár o bývaní a správe bytových domov, ktorý sa konal pod záštitou primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej a Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.
10.12.2015 - viac >>

Ponuka nových nájomných bytov na Rúbanisku III

Ponuka nových nájomných bytov v novostavbe na Rúbanisku III blok C 35 B.j., blok D 16 b.j.
04.12.2015 - viac >>

Odborný seminár

Odborný seminár Manuál kvalitnej obnovy bytových domov, ktorý sa uskutoční dňa 21.5.2015 o 15:00 hodine vo Veľkej zasadačke - Mestský úrad Lučenec.
18.05.2015 - viac >>

SPOOL zabezpečil financovanie obnovy bytových domov zo ŠFRB aj v rokoch 2013 a 2014

SPOOL zabezpečil financovanie obnovy bytových domov formou zvýhodnených úverov zo ŠFRB aj v rokoch 2013 a 2014.
08.01.2015 - viac >>

Seminár - Zmena právnych predpisov a jej vplyv na správu bytových domov

organizije mestská a.s. SPOOL pod záštitou primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej a Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.
05.11.2014 - viac >>

SPOOL - úspešný žiadateľ o dotáciu

Akciová spoločnosť SPOOL bola úspešným žiadateľom o nenávratnú dotáciu vo výške 17 010,- € na obnovu bytového domu na ul. Mierovej 4,6 v Lučenci
viac >>

Seminár o bývaní, výkone správy a potrebe obnovy a rekonštrukcie bytových domov

Dňa 17.10.2012 sa v hoteli Reduta v Lučenci uskutočnil seminár organizovaný Združením bytového hospodárstva na Slovensku v spolupráci s Mestom Lučenec a správcovskou spoločnosťou SPOOL a.s Lučenec.
viac >>

SPOOL ušetril v roku 2012 pre vlastníkov bytov viac ako 526240,- eur

SPOOL ušetril v roku 2012 pre vlastníkov bytov viac ako 526240,- eur úspešným vybavením podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytových domov   V období neustáleho rast ...
viac >>

Verejné obstarávanie - výzvy na predloženie cenových ponúk

Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 1. Identifikácia obstarávateľa Názov a sídlo spoločnosti: SPOOL a.s ...
viac >>

Význam zatepľovania bytových domov

Otázka znižovania energetickej náročností budov je nanajvýš aktuálna práve v časoch kedy dochádza každoročne k zvyšovaniu cien energií
viac >>

inzercia

Ponuka nových nájomných bytov na Rúbanisku III

Ponuka nových nájomných bytov v novostavbe na Rúbanisku III blok C 35 B.j., blok D 16 b.j.
04.12.2015 - viac >>

Ponuka na predaj bytového domu Gorkého 18

SPOOL a.s. ponúka na odpredaj stavbu v jej výlučnom vlastníctve - Bytový dom nachádzajúci sa na adrese Gorkého č. 18 v Lučenci
viac >>