banner

Bytový dom Čajkovského 10-14

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 411 727,78 kWh 1 482,22 GJ
r. 2008 298 611,11 kWh 1 075,00 GJ 01/2008-hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2009 283 889,00 kWh 1 022,00 GJ  
r. 2010 295 832,00 kWh 1 065,00 GJ  
r. 2011 270 000.00 kWh    972.00 GJ  
r. 2012 225 000,00 kWh    810,00 GJ  zateplenie bytového domu
r. 2013 166 944,45 kWh    601,00 GJ  
r. 2014 131 236,11 kWh    472,45 GJ  
r. 2015 157 822,22 kWh    568,16 GJ