banner

Bytový dom Daxnerova 1,2 - vchod 2

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 75 666,67 kWh 272,40 GJ 09/2007-hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2008 68 000,00 kWh 244,80 GJ
r. 2009 63 000,00 kWh 226,80 GJ  
r. 2010 59 000,00 kWh 212,40 GJ  zateplenie
r. 2011 43 000,00 kWh 154,80 GJ  
r. 2012 38 555,56 kWh 138,80 GJ  
r. 2013 40 277,78 kWh 145,00 GJ  
r. 2014 33 627,78 kWh 121,06 GJ  
r. 2015 37 194,44 kWh 133,90 GJ