banner

Bytový dom Daxnerova 6

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 76 388,89 kWh 275,00 GJ
r. 2008 81 666,67 kWh 294,00 GJ
r. 2009 79 167,00 kWh 285,00 GJ  
r. 2010 89 443,00 kWh 321,99 GJ  
r. 2011 85 000.00 kWh 306.00 GJ  
r. 2012 83 333,33 kWh 300,00 GJ  
r. 2013 81 666,67 kWh 294,00 GJ  
r. 2014 72 386,11 kWh 260,59 GJ  hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2015 59 986,11 kWh 215,95 GJ