banner

Bytový dom Jókaiho 8,10,12

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 302 944,36 kWh 1 090,60 GJ
r. 2008 353 258,33 kWh 1 271,73 GJ 11/2008-hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2009 255 067,00 kWh    918,24 GJ  
r. 2010 262 360,00 kWh    944,50 GJ  
r. 2011 250 335.00 kWh    901.21 GJ  
r. 2012 229 220,00 kWh    825,19 GJ  
r. 2013 223 690,00 kWh    805,28 GJ  
r. 2014 180 740,00 kWh    650,66 GJ  
r. 2015 228 373,00 kWh    822,14 GJ