banner

Bytový dom Kolonáda 9

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 71 833,31 kWh 258,60 GJ
r. 2008 76 113,87 kWh 274,01 GJ 11/2008 hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2009 71 110,00 kWh 256,00 GJ  
r. 2010 75 403,00 kWh 256,00 GJ  
r. 2011 70 662.00 kWh 254.38 GJ  
r. 2012 68 826,00 kWh 247,77 GJ  
r. 2013 65 857,00 kWh 237,09 GJ  
r. 2014 51 896,00 kWh 186,83 GJ