banner

Bytový dom Komenského 24

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 91 999,97 kWh 331,20 GJ
r. 2008 91 888,89 kWh 330,80 GJ
r. 2009 104 016,00 kWh 374,46 GJ  10/2009 hydraulické vyregulovanie
r. 2010 128 333,00 kWh 462,00 GJ  
r. 2011 115 277.78 kWh 415.00 GJ  
r. 2012 107 500,00 kWh 387,00 GJ  
r. 2013   96 666,66 kWh 348,00 GJ  
r. 2014   90 961,11 kWh 327,45 GJ  
r. 2015   96 577,78 kWh 347,68 GJ