banner

Bytový dom Kuzmányho 1,3

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 182 999,95 kWh 658,80 GJ
r. 2008 203 600,00kWh 732,96 GJ
r. 2009 185 501,00 kWh 667,80 GJ 09/2009-hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2010 194 722,00 kWh 701,00 GJ  
r. 2011 182 222.23 kWh 656.00 GJ  
r. 2012 168 888,89 kWh 608,00 GJ  
r. 2013 138 611,11 kWh 499,00 GJ  
r. 2014   52 908,33 kWh 190,47 GJ