banner

Bytový dom Kuzmányho 5

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 197 000,00 kWh 709,20 GJ
r. 2008 207 950,00 kWh 748,62 GJ
r. 2009 216 112,00 kWh 778,00 GJ  
r. 2010 250 555,00 kWh 902,00 GJ  
r. 2011 226 666,66 kWh 816,00 GJ 12/2011 montáž PRVN
r. 2012 185 833,33 kWh 669,00 GJ  
r. 2013 169 166,67 kWh 609,00 GJ  
r. 2014 117 650,00 kWh 423,54 GJ  
r. 2015 128 627,78 kWh 463,06 GJ