banner

Bytový dom Ľ. Svobodu 7 - 13

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 483 583,20 kWh 1 740,90 GJ
r. 2008 567 000,00 kWh 2 041,20 GJ
r. 2009 474 000,00 kWh 1 706,40 GJ 11/2009-montáž PRVN
r. 2010 398 000,00 kWh 1 432,80 GJ  
r. 2011 356 388.89 kWh 1 283.00 GJ  
r. 2012 324 722,22 kWh 1 169,00 GJ  
r. 2013 315 277,78 kWh 1 135,00 GJ  
r. 2014 244 444,44 kWh    880,00 GJ  
r. 2015 276 666,67 kWh    996,00 GJ