banner

Bytový dom Ľ. Svobodu 8,10 vchod 8

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 172500,00 kWh 621,00 GJ
r. 2008 195 277,78 kWh 703,00 GJ
r. 2009 190 555,00 kWh 686,00 GJ  
r. 2010 211 666,00 kWh 762,00 GJ  
r. 2011 177 500,00 kWh 639,00 GJ  hydraulické vyregulovanie ÚK, PRVN
r. 2012 134 166,67 kWh 483,00 GJ  
r. 2013 130 833,33 kWh 471,00 GJ  
r. 2014   97 777,78 kWh 352,00 GJ  
r. 2015   90 555,56 kWh 326,00 GJ