banner

Bytový dom M.R. Štefánika 10

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 428 361,11 kWh 1 542,10 GJ
r. 2008 464 166,67 kWh 1 671,00 GJ
r. 2009 421 389,00 kWh 1 517,00 GJ  10/2009-hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2010 360 555,00 kWh 1 298,00 GJ  
r. 2011 331 111.11 kWh 1 192.00 GJ  
r. 2012 314 722,22 kWh 1 133,00 GJ  
r. 2013 293 888,89 kWh 1 058,00 GJ  
r. 2014 188 611,11 kWh    679,00 GJ zateplenie a výmena otvor. konštrukcií
r. 2015 186 111,11 kWh    670,00 GJ