banner

Bytový dom M.R. Štefánika 13

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 429 999,88 kWh 1 548,00 GJ
r. 2008 493 500,00 kWh 1 776,60 GJ
r. 2009 486 111,00 kWh 1 750,00 GJ
r. 2010 482 777,00 kWh 1 738,00 GJ  10/2010-hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2011 330 555.55 kWh 1 190.00 GJ  
r. 2012 302 222,22 kWh 1 088,00 GJ  
r. 2013 290 000,00 kWh 1 044,00 GJ  
r. 2014 229 722,22 kWh    827,00 GJ  
r. 2015 261 944,44 kWh    943,00 GJ