banner

Bytový dom M.R. Štefánika 14

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 452 888,89 kWh 1 630,40 GJ
r. 2008 470 166,67 kWh 1 692,60 GJ
r. 2009 442 500,00 kWh 1 593,00 GJ  10/2009-hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2010 403 891,00 kWh 1 454,01 GJ  
r. 2011 363 055.55 kWh 1 307.00 GJ  
r. 2012 308 055,56 kWh 1 109,00 GJ  zateplenie a výmena otvor. konštrukcií
r. 2013 236 666,67 kWh    852,00 GJ  
r. 2014 191 111,11 kWh    688,00 GJ  
r. 2015 211 666,67 kWh    762,00 GJ