banner

Bytový dom Rúbanisko II/1,2,3

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 511 666,52 kWh 1 842,00 GJ
r. 2008 565 000,00 kWh 2 034,00 GJ
r. 2009 421 110,00 kWh 1 516,00 GJ  01/2009 hydraulické vyregulovanie
r. 2010 426 945,00 kWh 1 537,00 GJ  
r. 2011 385 833.34 kWh 1 389.00 GJ  
r. 2012 363 055,56 kWh 1 307,00 GJ  
r. 2013 324 166,66 kWh 1 167,00 GJ  
r. 2014 188 055,56 kWh    677,00 GJ zateplenie a výmena otvor. konštrukcií
r. 2015 203 022,22 kWh    730,88 GJ