banner

Bytový dom Rúbanisko II/10-12

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 321 999,91 kWh 1 159,20 GJ
r. 2008 367 999,90 kWh 1 324,80  GJ
r. 2009 376 000,00 kWh 1 353,60 GJ  
r. 2010 419 000,00 kWh 1 508,40 GJ  
r. 2011 343 833.33 kWh 1 237.80 GJ 12/2011 montáž PRVN
r. 2012 240 277,78 kWh    865,00 GJ  
r. 2013 231 666,67 kWh    834,00 GJ  
r. 2014 172 727,78 kWh    621,82 GJ  
r. 2015 177 847,22 kWh    640,25 GJ