banner

Bytový dom Rúbanisko II/13-15

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 326 999,91 kWh 1 177,20 GJ
r. 2008 377 999,89 kWh 1 360,80 GJ
r. 2009 355 000,00 kWh 1 278,00 GJ  03/2009 hydraulické vyregulovanie
r. 2010 377 000,00 kWh 1 357,20 GJ  
r. 2011 316 941,67 kWh 1 140,99 GJ  
r. 2012 257 777,78 kWh    928,00 GJ  
r. 2013 263 888,89 kWh    950,00 GJ  
r. 2014 203 108,33 kWh    731,19 GJ  
r. 2015 192 625,00 kWh    693,45 GJ