banner

Bytový dom Rúbanisko II/16-18

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 392 999,89 kWh 1 414,80 GJ
r. 2008 373 000,00 kWh 1 342,80 GJ 06/2008 hydraulické vyregulovanie
r. 2009 297 000,00 kWh 1 069,20 GJ  
r. 2010 312 000,00 kWh 1 123,20 GJ  
r. 2011 283 166,67 kWh 1 019,40 GJ  
r. 2012 215 277,78 kWh    775,00 GJ  zateplenie
r. 2013 149 444,44 kWh    538,00 GJ  
r. 2014 115 905,56 kWh    417,26 GJ  
r. 2015 139 691,67 kWh    502,89 GJ