banner

Bytový dom Rúbanisko II/20-26 - vchody 23-25

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 347 999,90 kWh 1 252,80 GJ
r. 2008 293 000,00 kWh 1 054,80 GJ 03/2008 hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2009 275 000,00 kWh 990,00 GJ  
r. 2010 242 000,00 kWh 871,20 GJ zateplenie
r. 2011 170 555,56 kWh 614,00 GJ  
r. 2012 159 444,44 kWh 574,00 GJ  
r. 2013 151 111,11 kWh 544,00 GJ  
r. 2014 115 322,22 kWh 415,16 GJ  
r. 2015 137 538,89 kWh 495,14 GJ