banner

Bytový dom Rúbanisko II/43-48 vchody 46-48

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 458 999,87 kWh 1 652,40 GJ 12/2007 hydraulické vyregulovanie
r. 2008 388 000,00 kWh 1 396,80 GJ
r. 2009 410 000,00 kWh 1 476,00 GJ  
r. 2010 417 000,00 kWh 1 501,20 GJ  
r. 2011 389 611,11 kWh 1 402,60 GJ  
r. 2012 302 777,78 kWh 1 090,00 GJ  zateplenie
r. 2013 213 611,11 kWh    769,00 GJ  
r. 2014 176 913,89 kWh    636,89 GJ  
r. 2015 202 677,78 kWh    729,64 GJ