banner

Bytový dom Rúbanisko II/67-70

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 728 999,80 kWh 2 624,40 GJ
r. 2008 634 000,00 kWh 2 282,40 GJ 07/2008 hydraulické vyregulovanie
r. 2009 458 000,00 kWh 1 648,80 GJ  
r. 2010 464 000,00 kWh 1 670,40 GJ  
r. 2011 366 944,44 kWh 1 321,00 GJ  zateplenie objektu
r. 2012 263 333,33 kWh    948,00 GJ  
r. 2013 268 055,55 kWh    965,00 GJ  
r. 2014 216 627,78 kWh    779,86 GJ  
r. 2015 241 836,11 kWh    870,61 GJ