banner

Bytový dom Rúbanisko III 24-31

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007   822 944,44 kWh 2 962,60 GJ
r. 2008   948 333,33 kWh 3 414,00 GJ
r. 2009   920 555,00 kWh 3 314,00 GJ  
r. 2010 1 030 278,00 kWh 3 709,00 GJ  
r. 2011    993 333,34 kWh 3 576,00 GJ  
r. 2012    881 111,11 kWh 3 172,00 GJ  hydraulické vyregulovanie ÚK 11/2012
r. 2013    707 222,22 kWh 2 546,00 GJ  
r. 2014    532 500,00 kWh 1 917,00 GJ  
r. 2015    613 266,66 kWh 2207,76 GJ