banner

Bytový dom Rúbanisko III / 5

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 445 277,65 kWh 1 603,00 GJ 01/2007 hydraulické vyregulovanie ÚK, zateplenie domu
r. 2008 396 388,89 kWh 1 427,00 GJ
r. 2009 368 334,00 kWh 1 326,00 GJ  
r. 2010 371 666,00 kWh 1 338,00 GJ  
r. 2011 350 277,77 kWh 1 261,00 GJ  
r. 2012 328 611,11 kWh 1 183,00 GJ  
r. 2013 324 444,44 kWh 1 168,00 GJ  
r. 2014 247 222,22 kWh    890,00 Gj  zateplenie technického podlažia
r. 2015 275 833,33 kWh    993,00 GJ