banner

Bytový dom Rúbanisko III 9-17

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 969 999,73 kWh 3 492,00 GJ
r. 2008 1098999,69 kWh 3 956,40 GJ
r. 2009 1057000,00 kWh 3 805,20 GJ  
r. 2010 898 000,00 kWh 3 232,80 GJ  01/2010 hydraulické vyregulovanie
r. 2011 826 611,11 kWh 2 975,80 GJ  
r. 2012 766 666,67 kWh 2 760,00 GJ  
r. 2013 758 611,11 kWh 2 731,00 GJ  
r. 2014 573 611,11 kWh 2 065,00 GJ  
r. 2015 736 102,78 kWh 2 649,97 GJ