banner

Bytový dom Štúrova 1,3,5,7 - byty a nebytové priestory

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 543 888,89 kWh 1 958,00 GJ
r. 2008 565 047,22 kWh 2 034,17 GJ 11/2008 hydraulické vyreg.ÚK
r. 2009 450 833,00 kWh 1 623,00 GJ 09/2009-montáž PRVN
r. 2010 416 670,00 kWh 1 500,01 GJ  
r. 2011 363 333,33 kWh 1 308,00 GJ  
r. 2012 296 111,11 kWh 1 066,00 GJ 
zateplenie
r. 2013 245 000,00 kWh   882,00 GJ  
r. 2014 207 169,44 kWh 745,81 Gj  
r. 2015 235 711,11 kWh 848,56 GJ