banner

Bytový dom Tkáčska 11

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 72999,98 kWh 262,80 GJ
r. 2008 86 000,00 kWh 309,60 GJ
r. 2009 79 000,00 kWh 284,40 GJ 09/2009-hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2010 65 000,00 kWh 234,00 GJ  
r. 2011 65 000,00 kWh 234,00 GJ  
r. 2012 54 500,00 kWh 196,20 GJ  
r. 2013 55 500,00 kWh 199,80 GJ  
r. 2014 32 000,00 kWh 115,20 GK  
r.2015 43 800,00 kWh 157,68 GJ