banner

Bytový dom Tkáčska 9

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 80 555,53 kWh 290,00 GJ
r. 2008 91 111,11 kWh 328,00 GJ
r. 2009 87 224,00  kWh 314,01 GJ 09/2009-hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2010 83 335,00 kWh 300,01 GJ  
r. 2011 79 166,67 kWh 285,00 GJ  
r. 2012 73 888,89 kWh 266,00 GJ  
r. 2013 66 111,11 kWh 238,00 GJ  
r. 2014 56 388,89 kWh 203,00 GJ  
r. 2015 69 194,44 kWh 249,10 GJ