banner

Bytový dom Zvolenská 41

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 63 144,43 kWh 227,32 GJ
r. 2008 64 027,78 kWh 230,50 GJ
r. 2009 60 972,00 kWh 219,50 GJ  
r. 2010 74 721,00 kWh 269,00 GJ  
r. 2011 67 500,00 kWh 243,00 GJ  06/2011 hydraulické vyregulovanie
r. 2012 52 222,22 kWh 188,00 GJ  
r. 2013 51 388,89 kWh 185,00 GJ  
r. 2014 42 500,00 kWh 153,00 GJ  
r. 2015 44 383,33 kWh 159,78 GJ