banner

Ceny komodit

Úvod / Správa bytových domov

OZNÁMENIE CIEN KOMODÍT PRE ROK 2018

Na základe Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.00259/2017/V z 20.06.2017 sa stanovuje cena vody

Dodávateľ
VEOLIA StVaPS a.s.
merná
jedn.
cena s DPH
rok od 07/2017  
cena s DPH
od 01.01.2017
+ % navýšenia
- % zníženia
vodné + stočné  2,835000 €
 2,835000 € 0,00
povrchová voda, stočné 1,393800 € 1,393800 € 0,00
výroba a dodávka vody  1,441200 € 1,441200 € 0,00

Na základe Rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0099/2018/T z 13.12.2017, č. 0287/2017/T z 14.12.2016, a č. 0058/2018/T zo dňa 16.11.2017 sa stanovuje cena tepla od 01.01.2018 pre jednotlivých dodávateľov tepla. 

Dodávateľ tepla zložka
ceny/MJ 

cena s DPH
rok 2017


cena s DPH
od 01.01.2018

+ % navýšenia
- % zníženia
 

Veolia Energia Lučenec, a.s.

var./kWh 0,05844 € 0,05844 € 3,29
fix./kW 210,00000 € 210,00000 €
0,00
SBD Lučenec
var./kWh 0,06696 € 0,06696 € 0,00
fix./kW 201,70608 201,70608 € 0,00
STEFE THS s.r.o. Revúca
var./kWh 0,05508 € 0,06492 €  17,86
fix./kW 321,55884 € 343,10628 € 6,70

 

Dodávateľ merná
jedn.
cena s DPH
rok 2017
cena s DPH
rok 2018
+ % navýšenia
- % zníženia
SSE a.s. Žilina
cena za dodávku elektriky jednotarif
MWh 44,1600 € 48,5100 € 9,85