banner

Daxnerova 1,2 - vchod 1

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 79 777,78 kWh 287,20 GJ 09/2007 hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2008 65 833,33 kWh 237,00 GJ
r. 2009 60 277,00 kWh 217,00 GJ  
r. 2010 53 889,00 kWh 194,00 GJ zateplenie
r. 2011 34 666,67 kWh 124,80 GJ  
r. 2012 29 944,44 kWh 107,80 GJ  
r. 2013 32 222,22 kWh 116,00 GJ  
r. 2014 26 291,67 kWh   94,68 GJ  
r. 2015 30 572,22 kWh 110,06 GJ