banner

Erenburgova 17-23

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 359 000,00 kWh 1 292,40 GJ
r. 2008 302 000,00 kWh 1 087,20 GJ 01/2007 hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2009 260 000,00 kWh    936,00 GJ  
r. 2010 294 000,00 kWh 1 058,40 GJ  
r. 2011 275 000,00 kWh    990,00 GJ  zateplenie štítových stien a náter obvodového plášťa
r. 2012 249 555,56 kWh    898,40 GJ  
r. 2013 240 555,56 kWh    866,00 GJ  
r. 2014 201 388,89 kWh    725,00 GJ  
r. 2015 235 833,33 kWh    849,00 GJ