banner

Erenburgova 25-27

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 175 000,00 kWh 630,00 GJ 11/2007 hydraulické vyregulovanie ÚK,
r. 2008 141 222,22 kWh 508,40 GJ
r. 2009 122 777,00 kWh 442,00 GJ  
r. 2010 130 832,00 kWh 471,00 GJ  
r. 2011 128 611,11 kWh 463,00 GJ  rekonštrukcia strechy a fasády
r. 2012 121 666,67 kWh 438,00 GJ  
r. 2013 120 000,00 kWh 432,00 GJ  
r. 2014 101 666,67 kWh 366,00 GJ  
r. 2015 119 444,44 kWh 430,00 GJ