banner

Kuzmányho 8,10,12

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 288 777,70 kWh 1 039,60 GJ
r. 2008 311 388,89 kWh 1 121,00 GJ
r. 2009 255 833,00 kWh    921,00 GJ 06/2009 hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2010 201 667,00 kWh    726,00 GJ rekonštrukcia strechy a fasády
r. 2011 191 388,89 kWh    689,00 GJ  
r. 2012 185 555,56 kWh    668,00 GJ  
r. 2013 185 055,55 kWh    666,20 GJ  
r. 2014 145 941,67 kWh    525,39 GJ  
r. 2015 161 936,11 kWh    582,97 GJ