banner

Námestie republiky 3

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 254 611,11 kWh 916,60 GJ 09/2007-hydraulické vyregulovanie ÚK,zateplenie
r. 2008 186 388,89 kWh 671,00 GJ
r. 2009 131 666,00 kWh 474,00GJ  
r. 2010 146 666,00 kWh 528,00 GJ  
r. 2011 138 055,55 kWh 497,00 GJ  
r. 2012 133 333,33 kWh 480,00 GJ  
r. 2013 131 111,11 kWh 472,00 GJ  
r. 2014 108 158,33 kWh 389,37 GJ  
r. 2015 124 036,11 kWh 446,53 GJ