banner

Odborný seminár

Úvod / Aktuality

Mesto Lučenec a Združenie pre podporu obnovy bytových domov v spolupráci s SBD Lučenec a Spool, a.s.  Vás pozývajú na odborný seminár Manuál kvalitnej obnovy bytových domov.
Nad odborným seminárom prevzala záštitu primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková

Termín:   21.5.2015 o 15,00 hodine
Miesto:    Veľká zasadačka - Mestský úrad Lučenec
Odborný garant:  Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
Organizačný garant:  Ing. Miroslav Vereš

Program:

14,30 - 15,00   Prezentácia účastníkov
15,00 - 15,10   Otvorenie seminára – Ing. Miroslav Vereš, výkonný predseda ZpPOBD
15,10 - 15,15   Príhovor primátorky mesta Lučenec – PhDr. Alexandra Pivková
15,15 - 15,40   Budovy s takmer nulovou potrebou energie – realita, či mýty? – Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SF STU Bratislava
15,40 - 16,00   Problematika výmeny vodorovných a zvislých rozvodov studenej a teplej vody, kanalizácie, plynu a úspory tepla –  Ing. Peter Filičko, Rehau, s.r.o.
16,00 - 16,20   Obnova bytových domov – kde na to vziať?–Ing. Ingrid Rusková, Wüstenrot stavebná sporiteľňa,a.s.
16,20 - 16,40   Prestávka na občerstvenie
16,40 - 17,00   Poistenie bytových domov od Union poistovne – Tomáš Gergišák, Union poisťovňa a.s.
17,00 - 17,20   Technologický predpis ako prevencia pred poruchami pri realizácii ETICS – Ing. Ján Otiepka, SGCP divízia Weber - Terranova
17,40 - 18,00   Skúsenosti s obnovou bytových domov – Peter Kurtiniak, SET – MONT s.r.o.
18,20 - 18,40   Diskusia k otázkam z dotazníkov
18,40 – 19,00  Zlosovanie hodnotných vecných cien pre účastníkov a záver odborného seminára

Vstup a občerstvenie počas odborného seminára sú pre účastníkov zabezpečené bezplatne.
Svoju účasť prosím potvrďte na SBD Lučenec – telefón 0918648189; e-mail: predseda@sbdlucenec.sk  alebo Spool, a.s. – telefón 0917 900660; e-mail: evavasilova@spool.sk najneskôr do 18.5.2015.