banner

Opatrenia na zníženie spotreby tepla

Úvod / Správa bytových domov / Spotreba tepla

Z dôvodu neustáleho nárastu cien tepla správca zabezpečuje na základe súhlasu vlastníkov bytov v bytovom dome vykonanie opatrení na zníženie energetickej náročnosti domov, ktoré sa realizujú z finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a oráv. Od roku 2007 bolo vykonané hydraulické vyregulovanie systému ÚK v 46 bytových domoch. Podľa skúseností a sledovania spotreby tepla v jednotlivých bytových domoch po realizácii hydraulického vyregulovania systému ÚK dosahujú bytové domy priemernú úsporu spotreby tepla na vykurovanie okolo 20%.

Po zrealizovaní ďalších opatrení na zníženie energetickej náročnosti bytového domu ako napríklad výmena okien v bytoch a v spoločných priestoroch domu za plastové a zateplenie bytového domu je možné dosiahnuť úsporu v spotrebe tepla na vykurovanie cca do 60% oproti pôvodnej spotrebe tepla v bytovom dome,  kedy neboli zrealizované žiadne opatrenia na zníženie energetickej náročnosti domu.

 V bytových domoch, kde nebolo zrealizované hydraulické vyregulovanie systému ÚK  z dôvodu, že si vlastníci neschválili realizáciu  resp. nemajú záujem o vykonanie vyregulovania systému ÚK narastá spotreba tepla na vykurovanie v priemere až o 25% .

Ak dom nie je vyregulovaný, odoberá teplo vždy a v takej kvalite (teplote) v akej ho kotolňa dodáva. Vyregulovaný dom naproti tomu odoberá len toľko tepla, koľko dom potrebuje na udržanie požadovanej tepelnej pohody, ktoré zodpovedá nastaveniu termostatických hlavíc v jednotlivých bytoch. Nevyregulované domy na tepelnom okruhu sú nútené prijímať aj to teplo, ktoré regulácia do vyregulovaných domov nevpustí ale vracia späť dodávateľovi tepla.

Pre porovnanie konkrétnych úspor po zrealizovaní konkrétnych opatrení na zníženie energetickej náročnosti domu uvádzame príklad bytového domu Námestie republiky 3:

Rok 2006  - neboli zrealizované žiadne opatrenia na zníženie energetickej náročnosti bytového domu.

Spotreba tepla bola 347 999,9 kWh (1 252,8 GJ) – náklady na ÚK bytového domu by pri cenách platných pre rok 2011 prestavovali sumu – 30 951,40 €.

 

Rok 2007 – v mesiaci jún 2007 bolo vykonané hydraulické vyregulovanie systému ÚK, osadené termostatické hlavice a pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov na vykurovacie telesá.

Spotreba tepla bola 254 611,11 kWh (916,6 GJ) – náklady na ÚK bytového domu by pri cenách platných pre rok 2011 prestavovali sumu – 22 279,50 €. Úspora nákladov pri cenovej úrovni 2011 oproti roku 2006 by bola  8 671,9 € čo predstavuje 28,02 %.

 

Rok 2008 – bola realizovaná obnova bytového domu v rámci ktorej boli vymenené okná v bytoch a v spoločných priestoroch za plastové, bol zateplený obvodový plášť, strecha a časť technického podlažia a vykonaná modernizácia výťahu.

Spotreba tepla bola 186 388,89 kWh (671 GJ) – náklady na ÚK bytového domu by pri cenách platných pre rok 2011 prestavovali sumu – 16 309,78 €. Úspora nákladov pri cenovej úrovni 2011 oproti roku 2006 by bola 14 641,62 € čo predstavuje 47,31 %.

 

Rok 2009 – prvý celý kalendárny rok kedy boli zrealizované vvyššie uvedené opatrenia na zníženie energetickej náročnosti bytového domu.

Spotreba tepla bola 131 666,00 kWh (474 GJ) – náklady na ÚK bytového domu by pri cenách platných pre rok 2011 prestavovali sumu – 11 521,30 €. Úspora nákladov pri cenovej úrovni 2011 oproti roku 2006 by bola 19 430,10 € čo predstavuje 62,78 %.

 

Rok 2010 – druhý celý kalendárny rok kedy boli zrealizované vvyššie uvedené opatrenia na zníženie energetickej náročnosti bytového domu.

Spotreba tepla bola 146 666,00 kWh (528 GJ) – náklady na ÚK bytového domu by pri cenách platných pre rok 2011 prestavovali sumu – 12 833,87 €. Úspora nákladov pri cenovej úrovni 2011 oproti roku 2006 by bola 18 117,53 € čo predstavuje 58,54 %.