banner

Platná legislavíva

Úvod / Správa bytových domov / Výkon správy

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov