banner

Ponuka nebytových priestorov na prenájom na ulici Ľ. Štúra 5 v Lučenci

Úvod / Inzercia

SPOOL  a. s.  Lučenec ponúka do nájmu voľné nebytové priestory nachádzajúce sa v centre mesta  na ulici Ľ. Štúra 5 v Lučenci (bývalá herňa LAS VEGAS) v blízkosti OC GALÉRIA Lučenec  o celkovej výmere  93,57 m2.

Nebytový priestor pozostáva z obchodných priestorov o výmere 74,45 m2 a príslušenstva o výmere 19,12 m2 .

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 047/4304 113 – Mgr. Hulinová,  047/4304 101 – Bc. Valachová. 

Adresa na zasielanie žiadostí o nájom nebytových priestorov: 

               SPOOL a. s.

               Dr. Herza 23

               984 01 Lučenec

 

Písomná žiadosť musí obsahovať:

-        označenie záujemcu (meno alebo obchodný názov, sídlo alebo miesto  podnikania)

-        stručný podnikateľský zámer v prenajímaných nebytových priestoroch

-        doklad o oprávnení podnikať (výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra)

-        kontaktnú adresu, telefonický kontakt

-        ponukovú  cenu nájomného za 1 m2  nebytových priestorov za rok (minimálna cena nájmu
         8,40 €/ m2 /mesiac)

-        prípadné ďalšie skutočnosti týkajúce sa nájomného vzťahu.