banner

Postup pri výbere dodávateľa

Úvod / Správa bytových domov / Výkon správy

V súvislosti s novelizáciou zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je povinnosťou správcu priebežne zverejňovať na mieste v dome obvyklom v spoločných častiach domu alebo na webovom sídle správcu, ak ho mázriadené, postup pri obstarávaní tovarov a služieb, v rámci zabezpečovania prevádzky, údržby, opravy, rekonštrukcie a modernizácie a pri všetkých iných činnostiach spojených so správou domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk. Postup pri výbere dodávateľa tu.