banner

Rúbanisko I / 1 – 8

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 740 072,02 kWh 2 664,26 GJ
r. 2008 736 119,44 kWh 2 650,03 GJ 01/2007 hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2009 636 756,07 kWh 2 292,32 GJ  
r. 2010 580 369,91 kWh 2 089,33 GJ zateplenie
r. 2011 428 703,12 kWh 1 543,33 GJ  
r. 2012 409 989,22 kWh 1 475,96 GJ  
r. 2013 388 222,53 kWh 1 397,60 GJ  
r. 2014 318 554,70 kWh 1 146,80 GJ  
r. 2015 364 303,62 kWh 1 311,49 GJ