banner

Rúbanisko I / 23-27

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 405 502,66 kWh 1 459,81 GJ
r. 2008 386 122,22 kWh 1 390,04 GJ 05/2008 hydraulické vyregulovanie ÚK,
r. 2009 304 800,24 kWh 1 097,28 GJ zateplenie domu
r. 2010 242 844,64 kWh 874,24 GJ  
r. 2011 214 869,62 kWh 773,53 GJ  
r. 2012 215 536,28 kWh 775,93 GJ  
r. 2013 234 797,39 kWh 845,27 GJ  
r. 2014 185 987,93 kWh 669,36 GJ  
r. 2015 218 560,17 kWh 786,82 GJ