banner

Rúbanisko I / 9

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 200 752,72 kWh 722,71 GJ 01/2007 hydraulické vyregulovanie ÚK, zateplenie domu
r. 2008 185 386,11 kWh 667,39 GJ
r. 2009 127 419,55 kWh 458,71 GJ  
r. 2010 132 964,00 kWh 478,67 GJ  
r. 2011 124 547,32 kWh 448,37 GJ  
r. 2012 121 736,21 kWh 438,25 GJ  
r. 2013 128 741,77 kWh 463,47 GJ  
r. 2014 105 707,31 kWh 380,55 GJ  
r. 2015 110 433,98 kWh 397,56 GJ