banner

Rúbanisko II / 20 – 26 - vchody 20-22

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 360 999,90 kWh 1 299,60 GJ
r. 2008 300 000,00 kWh 1 080,00 GJ 03/2008 hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2009 270 000,00 kWh 972,00 GJ  
r. 2010 239 000,00 kWh 860,40 GJ zateplenie
r. 2011 175 333,33 kWh 631,20 GJ  
r. 2012 159 444,44 kWh 574,00 GJ  
r. 2013 155 555,56 kWh 560,00 GJ  
r. 2014 124 402,78 kWh 447 85 GJ  
r. 2015 155 186,11 kWh 558,67 GJ