banner

Rúbanisko II / 27-28 - vchody 27-28

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 392 999,89 kWh 1 414,80 GJ
r. 2008 323 000,00 kWh 1 162,80 GJ 03/2008 hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2009 312 000,00 kWh 1 123,20 GJ  
r. 2010 273 000,00 kWh 982,80 GJ zateplenie
r. 2011 182 777,78 kWh 658,00 GJ  
r. 2012 173 888,89 kWh 626,00 GJ  
r. 2013 169 722,22 kWh 611,00 GJ  
r. 2014 131 677,78 kWh 474,04 GJ  
r. 2015 160 380,56 kWh 577,37 GJ