banner

Rúbanisko II / 59

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 553 999,84 kWh 1 994,40 GJ
r. 2008 543 122,22 kWh 1 955,24 GJ 07/2008 hydraulické vyregulovanie ÚK, zateplenie domu
r. 2009 385 000,00 kWh 1 386,00 GJ  
r. 2010 297 000,00 kWh 1 069,20 GJ  
r. 2011 263 722,22 kWh    949,40 GJ  
r. 2012 244 722,22 kWh    881,00 GJ  
r. 2013 249 722,23 kWh    899,00 GJ  
r. 2014 208 086,11 kWh    749,11 GJ  
r. 2015 234 719,44 kWh    844,99 GJ