banner

Rúbanisko II / 62

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 567 999,84 kWh 2 044,80 GJ
r. 2008 536 000,00 kWh 1 929,60 GJ 10/2008 hydraulické vyregulovanie ÚK
r. 2009 428 000,00 kWh 1 540,80 GJ  
r. 2010 363 000,00 kWh 1 306,80 GJ zateplenie
r. 2011 239 444,44 kWh   862,00 GJ  
r. 2012 223 055,55 kWh   803,00 GJ  
r. 2013 223 055,56 kWh   803,00 GJ  
r. 2014 173 608,33 kWh   624,99 GJ  
r. 2015 204 872,22 kWh   737,54 GJ