banner

Rúbanisko II / 71-75 - vchody 71-72

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 371 247,22 kWh 1 336,49 GJ
r. 2008 381 169,44 kWh 1 372,21 GJ
r. 2009 313 675,00 kWh 1 129,23 GJ 03/2009 hydraulické vyregulovanie ÚK, zateplenie domu
r. 2010 249 152,00 kWh 896,95 GJ  
r. 2011 181 873,85 kWh 654,75 GJ  
r. 2012 169 024,66 kWh 608,49 GJ  
r. 2013 164 166,67 kWh 591,00 GJ  
r. 2014 134 391,67 kWh 483,81 GJ  
r. 2015 156 716,67 kWh 564,18 GJ