banner

Rúbanisko II71-75 - vchody 73-75

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 549 999,85 kWh 1 980,00 GJ
r. 2008 557 000,00 kWh 2 005,20 GJ 11/2008 hydraulické vxyregulovanie ÚK
r. 2009 401 000,00 kWh 1 443,60 GJ
r. 2010 350 000,00 KWh 1 260,00 GJ  zateplenie domu
r. 2011 233 833,33 kWh    841,80 GJ
r. 2012 221 944,44 kWh    799,00 GJ  
r. 2013 218 888,89 kWh    788,00 GJ  
r. 2014 167 769,44 kWh    603,97 GJ  
r. 2015 188 936,11 kWh    680,17 GJ