banner

Rúbanisko III / 1

Úvod / Správa bytových domov / Obnova bytových domov

obdobie spotreba tepla na vykurovanie v kWh spotreba tepla na vykurovanie v GJ zrealizované opatrenia na zníženie spotreby tepla
r. 2007 553 888,73 kWh 1 994,00 GJ
r. 2008 548 333,33 kWh 1 974,00 GJ 10/2008 hydraulické vyregulovanie ÚK, zateplenie domu
r. 2009 396 388,00 kWh 1 427,00 GJ  
r. 2010 344 723,00kWh 1 241,00 GJ  
r. 2011 300 000,00 kWh 1 080,00 GJ  
r. 2012 279 444,44 kWh 1 006,00 GJ  
r. 2013 283 611,11 kWh 1 021,00 GJ  
r. 2014 218 888,89 kWh    788,00 Gj