banner

Seminár - Zmena právnych predpisov a jej vplyv na správu bytových domov

Úvod / Aktuality

Seminár Zmena právnych predpisov a jej vplyv na správu bytových domov sa uskutoční
5.11.2014 o 1400 hodine
vo veľkej sále budovy Okresného úradu na Námestí republiky 26 v Lučenci